Kinder- en Jeugdjury

Lees mee, met de KJV!

Lidkaart KJV

Eind september/begin oktober stellen we altijd onze Kinder- en Jeugdjury samen (KJV).

Lid zijn van de Kinder- en Jeugdjury is eenvoudig: kinderen uit het lager onderwijs en tieners uit het 1ste en 2de secundair lezen tussen oktober en april 8 jeugdboeken. De kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar lezen thuis de boeken samen met de ouders, de  kinderen uit het 3de, 4de 5de en 6de leerjaar krijgen per maand 2 boeken mee naar huis, lezen ze en komen eenmaal per maand samen om de gelezen boeken te bespreken en punten te geven. De tieners uit de eerste graad middelbaar lezen en beoordelen thuis, op hun eigen tempo. In april wordt er dan per groep gestemd welk boek de “topfavoriet” is.

Voor het schooljaar 2019-2020 hadden we maar liefst 20 juryleden!

Geïnteresseerd? Neem dan vlug contact op met de bibliotheek: 

De jonge juryleden worden bijgestaan door de begeleiders Arjan Knopp en Marianne Debaveye.